Pohjakassa-automaatti K-supermarket Mankkaalla

Case: Tehokkaampaa rahahuoltoa K-supermarket Mankkaalla

Lähtötilanne

Käteisen rahan käsittely myymälässä vie kolikon- ja setelinlaskimien avulla paljon aikaa. Pohjakassojen laskeminen vuoron alussa, kassan laskenta päivän päätteeksi ja tilityksen valmistelu arvokuljetukseen vie viikoittain jopa yhden henkilön työpanoksen verran aikaa. ”Koimme myymälän käteisen rahankäsittelyn työläänä ja aikaa vievänä. Etsimme jo muutama vuosi sitten keinoa rahankäsittelyn automatisointiin, mutta vasta Intermarketingin ratkaisu vakuutti meidät” kertoo K-supermarket Mankkaan kauppias Pekka Iho.

Ratkaisu

Intermarketingin pohjakassa-automaatti kierrättää käteisen rahan myymälän sisällä. Se luovuttaa vuoron alussa rahat pohjakassoihin, kolikot suoraan kassalaatikkoon ja setelit nippuna. Vuoron päätteeksi jokainen kassanhoitaja tilittää rahat pohjakassa-automaattiin.  Pohjakassan nosto automaatista vie puoli minuuttia ja saman verran aikaa kuluu rahojen tilitykseen vuoron lopussa.  Myös myyntirahojen nosto arvokuljetusta varten on nopeutunut.  Pohjakassa-automaatilla se tapahtuu napin painalluksella.

Tulokset

Pohjakassa-automaatti on vähentänyt merkittävästi rahankäsittelyyn kuluvaa aikaa K-supermarket Mankkaalla. Erityisesti aikaa vievä pääkassan työ rahanlaskennassa on helpottunut ja säästynyt aika on voitu käyttää myymälän muihin töihin. ”Olemme laskeneet, että automaatti säästää viikossa pelkästään työtunteja noin 20” toteaa Iho. Muita uudistuksen etuja ovat parantunut turvallisuus, selkeä raportointi sekä säästöt pankkikuluissa. Myös käteisen rahan määrää myymälässä on voitu vähentää, kun raha kiertää paremmin.  Investoinnin takaisinmaksuajaksi kauppias arvioi alle kaksi vuotta. Henkilökunta on ottanut uuden toimintamallin innolla vastaan. ”En vaihtaisi takaisin vanhaan systeemiin! ” toteaa kassavastaava Katja Nummila.