Käyttöönotto ja koulutus

Käyttöönotto ja koulutus

Käyttöönotto ja siinä onnistuminen on krittiistä koko toimituksen kannalta. Tämän vuoksi panostamme jokaiseen käyttöönottoon. Käytössäsi on myös monipuoliset koulutuspalvelumme, joilla varmistetaan onnistuminen uusien laitteistojen ja ohjelmistojen käyttöönotossa.

Laitteistolle sekä ohjelmistolle annetaan asiakkaalla käyttökoulutus suomenkielellä. Lisäksi laitteistojen mukana toimitetaan asiakkaalle suomenkieliset käyttöohjeet laitteistosta sekä ohjelmistosta.

Käyttökoulutuksessa opastetaan käyttäjille laitteen käyttö sekä annetaan laitteesta vastaaville henkilöille laajennettu laitteiston ylläpitokoulutus. Tällä varmistetaan, että myös asiakkaan päässä on riittäävä osaaminen uudesta laitteistosta. Koulutus takaa laitteiden sujuvan käyttöönoton ja parhaan hyödyn laitteista heti alusta alkaen.

Tarvittaessa toteutamme myös asiakasräätälöityjä koulutuksia, joilla varmistetaan henkilöstön riittävä osaamistaso myös vaativimmassa uudistuksissa.